Skip to main content

Att tänka på

Bokar du din första transport finns det ett antal saker som är viktiga att känna till, några av dessa har vi samlat nedan. Du är välkommen att fråga oss om du tycker något är otydligt, vi förklarar gärna närmare.

Allmänna villkor
För alla våra uppdrag gäller Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser, NSAB 2000.

Viktigt att tänka på som avsändare
Godset ska vara förpackat så att det klarar normal transport och samlastning med annat gods. Förpackningen ska anpassa till godsets känslighet och får heller inte orsaka skada på annat gods. Du skriver som avsändare fraktsedel (detta sköts ibland av separat ägare till godset, om sådan finns). Fraktsedeln ska innehålla korrekt mottagarnamn, adress, gärna telefonnummer, antal kolli, vikt och skrymme. (Kan du räkna skrymme? Till våra kunder erbjuder vi kostnadsfria kurser i skrymmeberäkning. Kontakta kjell [punkt] karlsson [hos] fraktkompaniet [punkt] se för mer information.) Om godet är klassat som farligt gods ska även detta anges, liksom information om eventuell tullplikt.

Viktigt att tänka på som mottagare
Stäm noga av kolliantalet gentemot fraktsedeln. Kontrollera också emballagets skick. Notera på fraktsedeln om gods saknas eller om emballaget eller godset är skadat. Det är viktigt att noteringen hamnar på kvittensdelen, dvs den del på vilken du bekräftar/signerar att du mottagit godset och som chauffören behåller. Beskriv vad du ser och vad som är skadat, samt ta gärna kort på skadorna. Kontakta oss (och ditt försäkringsbolag om du har separat varuförsäkring) snarast, gärna samma dag, dock senast 7 dagar efter att godset mottagits. Läs mer under avsnittet reklamation.     

Farligt gods
Som farligt gods räknas sådana produkter och ämnen som kan skada levande varelser, miljö eller annat gods om de inte hanteras rätt under transporten. Exempel på sådana är giftiga, frätande eller explosiva ämnen. Vid transport av farligt gods krävs att avsändaren korrekt förpackar, klassar, etiketterar och märker godset. Avsändaren ska också deklarera godset enligt de föreskrifter som finns för det transportslag som används.

Dokument för utrikestransporter

När gods transporteras till länder utanför EU krävs särskilda dokument utfärdade enligt respektive lands bestämmelser. Exempel på detta är faktura och EUR-certifikat. För gods som säljs till mottagarlandet används en handelsfaktura. För gods som inte är av kommersiell natur, som demonstrationsexemplar eller gåvor, används en proformafaktura. Om värdet av godset överstiger €6 000 utfärdas även ett så kallat EUR1-certifikat.

Försäkring
Vi rekommenderar våra kunder att teckna en separat varuförsäkring för det transporterade godset. Detta kan göras hos ditt ordinarie försäkringsbolag
eller via oss.

Reklamation
Var alltid noga med att stämma av kolliantalet gentemot fraktsedeln. Kontrollera också emballagets skick. Notera på fraktsedeln eventuella avvikelser eller skador. Kontakta i sådant fall oss och ditt försäkringsbolag, om du har separat varuförsäkring, omgående. Om skadan är synlig och inte noterad på fraktsedeln är det mycket svårt att få skadan godkänd hos försäkringsbolag. (Läs mer under avdelningen Viktigt att tänka på som mottagare.) Försäkringsbolaget måste få möjlighet att besiktiga godset, så kontakta oss innan godset på något vis åtgärdas. Tänk även på att om Fraktkompaniet AB ersätter godset äger också vi eller försäkringsbolaget det ersatta godset.