Skip to main content

Kvalitet

Fraktkompaniet AB ser kvaliteten i företaget som en investering för framtiden och en förstärkning av vår affärsidé och vision. Självklart följer vi lagar och förordningar, men vi vill också verka för att borga för god kvalitet i samband med alla transporter som utförs i vår regi.

Vi ska:

  • lämna snabba svar till våra kunder via telefon, e-post eller telefax 
  • ha nära samarbete med våra kunder om vad som är rätt kvalitet för varje enskild kund 
  • ständigt sträva efter förbättringar ur kvalitetshänseende 
  • förse personal med de redskap som behövs för att kontinuerligt förbättra vår kvalitet 
  • att uppnå de ställda kvalitetsmål företaget ställt upp 
  • ha motiverade medarbetare med personligt engagemang