Skip to main content

Medarbetare

VÅRA MEDARBETARE

Vår interna ledstjärna är att vi bryr oss – om alla! I vårt företag är alla viktiga nyckel-spelare. Vi ska visa respekt för varandras personer och arbetsuppgifter. När alla tar hänsyn och jobbar åt samma håll tar vi vara på potentialen och kan nå mycket längre, både på det personliga och det professionella planet. Vi har också roligare tillsammans och arbetet går lättare.

PU-samtal
Utveckling av våra medarbetare är ett viktigt verktyg för vår organisation. Därför genomför vi varje år (i februari) personutvecklingssamtal, då vi pratar om arbetsuppgifter, utbildning och trivsel.

FÖRMÅNER

Förebyggande friskvård
Fast anställd personal får årligen bidrag till träningskort eller andra friskvårdsaktivi-teter upp till SEK 4.000. Den som inte köper träningskort har möjlighet att nyttja upp till SEK 4.000 hos kiropraktor, osteopat eller annan (av skattemyndigheten godkänd) friskvård. Den som köper ett billigare träningskort kan använda den resterande delen av de SEK 4.000 till nyss nämnda aktiviteter.

Terminalglasögon
Fraktkompaniet ger max SEK 2.000 i bidrag till terminalglasögon.

Hälsokontroll
Fast anställd som är 45 år eller äldre får hälsokontroll betald av företaget vart tredje år.

Mobiltelefon
Trafikanställda får mobiltelefon betald av företaget. Telefonen används som jour-telefon om arbetet så kräver. Telefonen är en löneförmån för viss övertid som inte är schemalagd. Samtal till 0771 och liknande nummer får inte förekomma. Mobilen används med sunt förnuft och innanför Sveriges gränser. Datatrafik via mobil används endast om det behövs i arbetet.