Skip to main content

Tillsammans visar vi vägen

Tack till alla er som visat ert engagemang! Genom att erbjuda klimatkompenserade transporter tar vi ett första steg mot en minskande klimatbelastning tillsammans med våra kunder, med förhoppningen att fler ska följa efter. Så här går det till:

Vår klimatkompensation blir förnybar energi i Honduras
Det projekt som Fraktkompaniet valt för sin klimatkompensation finansierar en bioenergianläggning som kommer att drivas med rester från omkring 20 sågverk. Genom att producera el med rester som annars inte skulle användas, minskas användningen av fossila bränslen, och därmed utsläppen av koldioxid (CO2). Projektet bidrar också till en social och ekonomisk utveckling genom nya arbetstillfällen och en värdefull överföring av ny teknik, kunskaper och färdigheter som kan bidra till en fortsatt positiv utveckling lokalt i Honduras. Projektet är certifierat som Gold Standard, vilket innebär att det är godkänt av bland annat FN, WWF och Greenpeace. 

Så här räknade vi ut klimatkompensationen
Vi beräknar utsläppen för en transport baserat på godsets vikt, transportens längd och information om det är en distributions- eller fjärrtransport. Med hjälp av en schablon för utsläppen från de lastbilar vi använder får vi ett mått på hur mycket CO2 som en enskild transport medför. Vill du veta mer om hur en kompenserad transport beräknas eller hur Klimatvalet fungerar är du välkommen att kontakta oss eller läsa mer på våra sidor om Klimatvalet. Där hittar du också länkar till mer information.

Läser mer här.
Tillsammans visar vi vägen som PDF